Top

KPSS A

Kamu Personeli Seçme Sınavıdır. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilimleri sınavı kapsar. Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılır. KPSS-A her yıl yapılır.


KPSS-A grubu kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları kadrolardır. Bu kadrolar özel yarışma sınavına tabi tutularak belli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ayrılmış kadrolardır.


Kariyer meslekleri dediğimiz bu kadrolara atanabilmek için KPSS-B ve Alan Bilgisi sınavlarına katılmak zorunludur. Bu kadrolar için KPSS ön eleme sınavı diyebiliriz. Kurumlar alacakları personeli kendi mevzuatlarına göre yapacakları giriş sınavı ile seçerler. Ancak bazı kurumlar kendi yapacağı yazılı sınav yerine KPSS puanlarını kullanabilir.


Kurumlar yapacakları sınavın duyurusunu Resmi Gazete (www.rega.basbakanlik.gov.tr) ile Devlet Personel Başkanlığı sitesinde (www.dbp.gov.tr) ilanla duyururlar. Bu ilanda, kadro sayısını, kadronun sınıfını, unvanını ve derecelerini, mevzuatla belirlenen genel varsa özel koşullarını, hangi KPSS puan türüyle alım yapacağını, sınav yerini, tarihini, içeriğini ve değerlendirme usulünü belirtmektedir.


*Her atama döneminde kurumlar alım yapacakları puan türünü kendi belirler. Değişiklik yapma hakkına sahiptir.


A grubu kadrolar için bu sınava 2000’li yıllara kadar genel olarak İBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabiliyordu. Sadece bölüm bazında değişiklikler olabilirdi. 1999 yılından itibaren her yıl yapılmaya başladığında başvuru yapabilecek bölüm sayıları da artmaya başladı. Bazı kurumlar Mühendislik Fakültesi mezunlarının, bazıları Fen/Edebiyat Fakültesi mezunlarının, bazıları ise tabip eczacı, kimyager veya kimya mühendislerinin başvurularını kabul etmeye başladı. Şuna dikkat çekmek gerekir ki bölüm sayısının artmış olsa da çoğu atamada hala İBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul edilmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen/Edebiyat ve tıp gibi fakülte ve bölümlerden başvuru alınmasına rağmen kadro sayısı oldukça azdır.


Sınava girmek için mezuniyet şartı yoktur. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerektiği için mezuniyet tarihine göre sınava öğrenciyken girilebilir. Mezuniyet şartı sınava girişte değil, kadrolara başvuru tarihinde aranmaktadır.


Ayrıca KPSS-A’da 35 yaş sınırı vardır. A grubu kadrolarda genel olarak giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.


Erkek adaylar için KPSS sonucunda başarılı olan adaylardan muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak şartı aranmaz.


KPSS-A puanları 1 yıl geçerli tutulmaktadır.YENİ SORU SAYILARI VE SÜRELER


İKTİSAT
Mikro İktisat 64 Saat
Makro İktisat 64 Saat
Para Banka 20 Saat
İktisadi Kalkınma ve Büy. 15 Saat
Türkiye Ekonomisi 15 Saat
Uluslar İktisat 10 Saat
İktisadi Düşünler Tarihi 15 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 50 Saat
Toplam 272 Saat
HUKUK
Anayasa Hukuku 30 Saat
İdare Hukuku ve İYUK 35 Saat
Ceza Hukuku 30 Saat
İcra ve İflas Hukuku 30 Saat
Medeni Hukuk 32 Saat
Borçlar Hukuku 30 Saat
Ticaret Hukuku 35 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 50 Saat
Toplam 272 Saat
MALİYE
Maliye Teorisi 12 Saat
Kamu Gelirleri 12 Saat
Kamu Giderleri 12 Saat
Kamu Borçlanması 12 Saat
Bütçe 12 Saat
Maliye Politikası 12 Saat
Vergi Hukuku ve TVS 20 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 40 Saat
Toplam 132 Saat
MUHASEBE
Finasal Muhasebe 35 Saat
Mali Tablolar Analizi 15 Saat
İhtisas Muhasebesi 30 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 60 Saat
Toplam 140 Saat
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
Tarih 65 Saat
Coğrafya 35 Saat
Vatandaşlık 30 Saat
Matematik 65 Saat
Geometri 20 Saat
Türkçe 35 Saat
Sözel Mantık 10 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 100 Saat
Toplam 360 Saat
KPSS A GRUBU TOPLAM
İktisat 272 Saat
Hukuk 272 Saat
Maliye 132 Saat
Muhasebe 140 Saat
Genel Kültür ve Yetenek 360 Saat
WhatsappWhatsapp