Top

KPSS Kursları

Kısa adı KPSS olan Kamu Personeli Seçme Sınavı, 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafın¬dan hazırlanıp uygulanmaya konmuştur. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabii tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

KPSS-Lisans'a dört ve daha fazla yıllık yüksek öğretim programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar, KPSS-Ortaöğretim ve ön lisansa ise ortaöğretim ve ön lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir.

KPSS TERCİHLERİNİ YAPARKEN NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ?
1. Öncelikle aldığınız puana göre sıralamanızı öğrenmeniz gerekmektedir. http://www.meb.gov.tr
2. Branşınızdan kaç kişi alındığını ve sıralamanızın sınava giren meslektaşlarınız arasında kaçıncı sıraya tekabül ettiğini görebilirsiniz. MEB öğretmenlik için başvuru ve atama kılavuzu Kasım 2010” da geçen EK-2: Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan çizelgesine ve EK-6: Alanlar Bazında Atama Yapılacak il Kontenjanları’na bakabilirsiniz. MEB’in verdiği sıralamada kırmızı renkle yazılan sıralamayı göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar;

  • Tercihte bulunduğunuz okulların 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları olması önemlidir. (Zorunlu hizmet görevini en başından yapmanız için)
  • Tercihte bulunduğunuz okulların Yatılı ilköğretim bölge okulu olması ekstradan her yıl bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenmektedir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)
  • Tercihte bulunduğunuz okulların 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları olması önemlidir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)
  • Tercihte bulunduğunuz okulların hizmet puanı yüksek olan okullardan seçmeleri gerekmektedir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)
  • Tercihte bulunduğunuz okulların kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarında olması önemlidir. (Her iki yılınıza ilaveten bir kademe almanız için)
  • Tercihte bulunduğunuz okulların ulaşım imkanları araştırılmalıdır. Toplu taşıma olup olmadığı araştırılmalıdır. Okul köyde, siz şehirde kalacaksanız şehirden okula servis olup olmadığı, okuldaki diğer öğretmenlerin nasıl ulaşımlarını sağladıkları araştırılmalıdır.
  • Eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaksanız istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Bu durumda Dikkat etmeniz gereken durum; eşiniz öğretmense onun zorunlu hizmetini tamamlamış olup olmaması, sigortalı ise gerekli sigortalılık sürelerini doldurup doldurmadığıdır.
  • Memleketinizde veya yakın illerde bir yer istiyorsanız bu illerin 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih ediniz.
  • Sözleşmeli öğretmen (4/B) iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte görev yapmış oldukları okullar zorunlu hizmet bölgesine dahil okul olabilir. Bu nedenle zorunlu hizmetini tamamlamıştır. Gerekli süreyi doldurmuşsanız istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Bu konuda "MEB'den, 4/B'li iken kadrolu öğretmen olanların zorunlu hizmet bölgesine ilişkin açıklama" haberimize göre hareket ediniz.


3. Hizmet bölgelerini, hizmet alanlarını ve hizmet puanlarını MEB Tebliğler Dergisi’nde EK-1 ve EK-2’den görebilirsiniz.
4. Bu bilgiler doğrultusunda rehberlik birimimize başvurmadan önce sizlere ek olarak sunduğumuz tablo üzerinde seçeceğiniz okullarla ilgili bilgileri doldurarak başvuruda bulunmanız önemle duyurulur.