Top

Açık Öğretim (AÖF)

Açık Öğretimin belli programlarında 2011-2012 Öğretim Yılı dönemlik kredili sisteme geçildi. Dönemlik kredili sistem, derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluştuğu bir sistemdir. Her dönem bir ara bir de dönem sonu sınavlarından oluşmakta ve bütünleme sınavı olmamaktadır. Öğrencilerin lehine bulduğumuz bu uygulama ile açık öğretim fakültelerinin örgün eğitimden bir farkının kalmayacağını düşünüyoruz.

KREDİLİ SİSTEM

Kredili sistemin amacı öğrenmenin iyileştirilmesidir.

Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir.

Dönemlik kredili sistemde bir yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Önlisans programları toplam 4 dönemden, lisans programları ise toplam 8 dönemden oluşmaktadır.

Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

Değerlendirme harf sistemi iledir ve mutlak değildir.

Sistemde bütünleme sınavı yoktur.

Her dönem bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. (Yılda toplam 4 sınav)

Ayrıca her fakülte kendi kararı ile bu sınavlar dışında e-ödev, pratik çalışmalar vb. uygulamalar değerlendirme için kullanabilir.

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

KREDİLİ SİSTEME GEÇEN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği
Okulöncesi Öğretmenliği
Felsefe
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Eczane Hizmetleri
Kimya Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
İlahiyat
Tarım
Laborant ve Veteriner Sağlık
Fotoğraflılık ve Kameramanlık
Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Adalet

AÖF`DEN ÖRGÜN ÖĞRETİME YATAY GEÇİŞ
Yeni düzenleme ile Açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranıyor.

WhatsappWhatsapp